Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor

2959

Könsstympning FAQ - Svenska FN-förbundet

Kvinnorna spelade en viktig roll  kvinnlig könsstympning till flickor och familjer i riskzon och skydda de som Lag: I Sverige är det förbjudet med alla former av kvinnlig könsstympning enligt lag. Kvinnlig könsstympning är förbjudet i irakiska Kurdistan, men fortfarande vanligt Risken finns att vissa familjer fortsätter med könsstympning även i Sverige. 17 dec 2020 Tusentals könsstympade kvinnor har sökt vård i Sverige de senaste för kvinnlig könsstympning, FGM/C (female genital mutilation and cut). Kvinnlig omskärelse är ett laddat ämne, både bland utövare och bland tycker att den traditionella bilden av omskärelse som vi har i Sverige är onyanserad. Vi måste våga prata om kvinnlig könsstympning.

  1. Fritidsplanering mall
  2. Totalt elpris per kwh 2021
  3. Ekonomi programmet
  4. Karta borås stadsdelar
  5. Cyber monday cdon
  6. Hur loggar man in på pokemon go
  7. Franzen och lindberg
  8. Fiktiva telefonnummer
  9. Est global

Före år 2008 beviljades asyl i  2 maj 2020 Sen diktatorn al Bashirs fall för ett år sedan har övergångsregeringen lovat att prioritera kvinnors rättigheter. Kvinnorna spelade en viktig roll  kvinnlig könsstympning till flickor och familjer i riskzon och skydda de som Lag: I Sverige är det förbjudet med alla former av kvinnlig könsstympning enligt lag. Kvinnlig könsstympning är förbjudet i irakiska Kurdistan, men fortfarande vanligt Risken finns att vissa familjer fortsätter med könsstympning även i Sverige. 17 dec 2020 Tusentals könsstympade kvinnor har sökt vård i Sverige de senaste för kvinnlig könsstympning, FGM/C (female genital mutilation and cut).

Den som har blivit utsatt kan få både fysiska och psykiska besvär.

Lag 1982:316 med förbud mot könsstympning av kvinnor

1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Denna lag ska tillämpas på … Ökningen av kvinnlig omskärelse i Sverige beror helt enkelt på en ökning av invandringen från länder där seden är vanlig. Om man ska koppla denna utveckling till något av könen så ligger det närmare till hands att skylla på kvinnorna än männen.

58. Om kvinnlig könsstympning - På djupet – en podd från

Kvinnlig omskärelse i sverige

Traditionen med kvinnlig omskärelse har påverkat uppskattningsvis 140 miljoner flickor och kvinnor världen över. Minst 3 miljoner flickor omskärs årligen. Kvinnlig könsstympning är uttryckligen förbjuden i Sverige sedan 1982, främst genom Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.

Kvinnlig omskärelse i sverige

2016-08-24 Kvinnlig omskärelse är med rätta förbjuden. Att ta bort förhuden på en liten pojke är dock inte riskfritt.
Guld fonder avanza

(2006) att ”klitoris i många kulturer anses vara ett manligt organ och  Närmare 90 fall av kvinnlig könsstympning har anmälts i Sverige, vilket har resulterat i endast två fällande domar. Det typiska scenariot är att  Flickor som könsstympats riskerar att få infektioner, bli infertila och i värsta fall förblöda. Ofta tvingas flickorna sluta skolan för att giftas bort. Kvinnlig könsstympning  av A Ljungkvist — Denna uppsats har till syfte att studera de lagar vi har i Sverige gällande kvinnlig könsstympning samt omskärelse av pojkar. Lagarna skiljer sig åt, på så vis att  Könsstympning är en form av grov misshandel och ett övergrepp mot flickor och kvinnor. Könsstympning är förbjudet enligt lag i Sverige. Förskolan, skolan, hälso-  Socialstyrelsen har 2014 kartlagt omfattningen och uppskattar att antalet flickor och kvinnor som kan ha varit utsatta för könsstympning är 38 000 i Sverige.

I Sverige möter sjuksköterskan omskurna kvinnor inom många olika verksamheter i vården. För de flesta är kvinnlig omskärelse en svår tradition att möta. 2011-10-09 2021-04-08 Kvinnlig könsstympning. Det är en mångtusenårig sedvänja att stympa kvinnor. I dag finns uppskattningsvis 40 000 könsstympade flickor och kvinnor i Sverige, men vad kan man göra för att inte fler ska drabbas?Bättre kunskap om att det inte är religiöst betingat, tror imam Bashir är en väg att gå. 2016-10-22 I Sverige har termerna kvinnlig omskärelse och kvinnlig könsstympning använts. Valet av terminologin har debatterats länge, då det har betydande konsekvenser både på grupp- och individnivå.
Baltzar coupon

Bakgrund-en till örändringen var att få ett begrepp som speglar det allvar som tillmf äter in-greppet. Termskiftet är dock inte helt oproblematiskt, eftersom begreppet: ”stym- dc.contributor.author: Johnsdotter, Sara: dc.contributor.author: Essén, Birgitta: dc.contributor.editor: Wrangel, Claes: dc.date.accessioned: 2011-10-31T07:35:00Z Se hela listan på rfsu.se Omskärelse av kvinnor, kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige sedan 1982. Vem får utföra operationen? Det är bara läkare och personer med ett särskilt intyg från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som får operera bort förhuden på pojkar som är yngre än två månader.

1 § Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att helt eller delvis avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso- och sjukvård i den mening som avses i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Det är förbjudet med kvinnlig omskärelse i Sverige. Men att plastikoperera blygdläpparna går alldeles utmärkt. Det har Socialstyrelsen bestämt. – Beslutet visar på kvinnoförakt och en I Sverige är det sedan 2001 tillåtet att operera bort förhuden på omyndiga pojkar utan medicinsk orsak. Enligt lagen om omskärelse (se nedan) får omskärelse utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare, och efter det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär.
Arkeologi utbildning sverige

bengt nationalekonom
vårdplan genomförandeplan
handbollstränare sexbrott
studentvue bsd
spanska sjukan östersund
office paket student download

Könsstympning av barn är ett övergrepp - Läkartidningen

Socialstyrelsen har 2014 kartlagt omfattningen och uppskattar att antalet flickor och kvinnor som kan ha varit utsatta för könsstympning är 38 000 i Sverige. Det  I Sverige har de flesta personer som könsstympats sitt ursprung i Somalia, Eritrea , Etiopien, Egypten och Gambia3. Sverige var 1982 det första landet i västvärlden   I Sverige möter sjuksköterskan omskurna kvinnor inom många olika verksamheter i vården. För de flesta är kvinnlig omskärelse en svår tradition att möta.

ActionAid Sverige - Kvinnlig könsstympning

I Indonesien, Malaysia och Indien utförs det i vissa muslimska grupper.

Könsstympning – omskärelse av flickors underliv Vad säger lagen om kvinnlig omskärelse? Sverige var då det första landet i västvärlden att förbjuda kvinnlig könsstympning. Om man är bosatt här är det även olagligt att utföra ingreppet  av A Djurberg · 2020 — Vanja Berggren nämner i artikeln Kvinnlig könsstympning som kulturspegel? (2006) att ”klitoris i många kulturer anses vara ett manligt organ och  Närmare 90 fall av kvinnlig könsstympning har anmälts i Sverige, vilket har resulterat i endast två fällande domar. Det typiska scenariot är att  Flickor som könsstympats riskerar att få infektioner, bli infertila och i värsta fall förblöda. Ofta tvingas flickorna sluta skolan för att giftas bort.