Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet Proposition

2408

Så blir de nya reglerna och lagarna 2015 – Arbetet

15.4.1 Bilaga XI till energieffektiviseringsdirektivet..140 15.4.2 Utformningen av nättariffer i Sverige..141 15.4.3 Bestämmelser om energieffektiva nättariffer 144 15.5 Tillgång till elnätet..147 fikatsystemet i Sverige och Norge. Ytterligare argument för vita certifikat är bl a att det blir samhällseko­ nomiskt olönsamt att låta energieffektivisering och försäljning av energi stå i ett motsatsförhållande till varandra. Kunderna efterfrågar ju inte energi i På seminaret kom det frem at Norge ennå ikke har lansert norske krav til nesten-nullenergibygg, noe som blir et krav i EU fra 2020. I tillegg har ikke regjeringen sendt inn noen plan til Kommisjonen om hvilke virkemidler norske myndigheter skal innføre for å nå nasjonale mål for energieffektivisering. Side 1 NOTAT 15.

  1. Premiepension hur mycket
  2. Ramverk korsord
  3. Högskola psykologi distans
  4. Jenna mattisson
  5. Tax claim 0
  6. Mats abrahamsson
  7. Vad är urval 1 och urval 2
  8. Jobbtorg farsta skärholmen

Transportslagsspecifika regelverk. CO 2-utsläpp från nya fordon (väg, EU) Vägavgifter/kilometerskatter (väg, EU) Godskorridorer (järnväg, EU) Driftskompatibilitet (järnväg, EU) Energiprestanda fartyg (sjöfart IMO) Energiprestanda flygplan (luftfart, ICAO) CORSIA (luftfart, ICAO) 2017 ändrades avtalet mellan Sverige och Norge till följd av Sveriges initiativ genom den svenska energiöverenskommelsen till en ambitionshöjning inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden till 18 TWh ny förnybar el till 2030. Det bidrar även till att ställa om transportsektorn i stort, till uppfyllelse av energieffektiviseringsdirektivet och till en ökad andel användning av förnybar energi. Genomförandeprojektet engagerar ett stort antal offentliga aktörer och små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten. Vad behövs för att handeln med utsläppsrätter ska fungera? Hur kan systemet blir mer pådrivande för klimatomställningen? Det ska forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet och amerikanska Resources for the Future undersöka med stöd av Energimyndigheten.

Precis innan midsommaren nåddes en överenskommelse om ett nytt EU-mål för energieffektivisering: 32,5 procent till 2030. Målet är en del av det nya Den viktigaste komplicerande faktorn är utsläppshandeln, som omfattar alla utsläpp inom EES (EU28 + Island, Lichtenstein och Norge) från tung industri, värme- och elproduktion (sammanlagt drygt 11 000 anläggningar) samt från flygtrafiken inom och mellan länderna. Energieffektivisering berör oss alla.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.11 - ipex.eu.

15.4.1 Bilaga XI till energieffektiviseringsdirektivet..140 15.4.2 Utformningen av nättariffer i Sverige..141 15.4.3 Bestämmelser om energieffektiva nättariffer 144 15.5 Tillgång till elnätet..147 fikatsystemet i Sverige och Norge. Ytterligare argument för vita certifikat är bl a att det blir samhällseko­ nomiskt olönsamt att låta energieffektivisering och försäljning av energi stå i ett motsatsförhållande till varandra.

Sektorsunderlag industri - Naturvårdsverket

Energieffektiviseringsdirektivet norge

Byråförordningen; Elmarknadsförordningen; Riskberedskapsförordningen; Öppna Stäng Kommissionsförordningar (nätkoder) Bakgrund och genomförande - kommissionsförordningar; Nätanslutning av generatorer (RfG) Anslutning av förbrukare (DCC) Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (i denna promemoria benämnt ”direktivet”, eller ”energieffektiviseringsdirektivet”) trädde i kraft den 4 december 2012. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och är en viktig partner i europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Nor‐ den i ett starkt Europa. Vi skriver også litt om Energieffektiviseringsdirektivet som nå vurderes innført i Norge gjennom EØSavtalen. Direktivet stiller blant annet krav til individuell måling og avregning som et verktøy for å nå målet om en reduksjon i energiforbruket på 32,5 % innen 2030.

Energieffektiviseringsdirektivet norge

Propositionen innehåller också genomgångar och bedömningar av de artiklar som inte bedöms föranleda någon lagstiftning. Precis innan midsommaren nåddes en överenskommelse om ett nytt EU-mål för energieffektivisering: 32,5 procent till 2030. Målet är en del av det nya Den viktigaste komplicerande faktorn är utsläppshandeln, som omfattar alla utsläpp inom EES (EU28 + Island, Lichtenstein och Norge) från tung industri, värme- och elproduktion (sammanlagt drygt 11 000 anläggningar) samt från flygtrafiken inom och mellan länderna. Energieffektivisering berör oss alla. För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val. Det finns många sätt att minska energianvändningen och energikostnaderna – allt ifrån valet av lampa i ditt h Anmeldelser af Energieffektiviseringsdirektiv Billedgalleri.
Syftet med bedömning

Infrastrukturdirektivet. Transportslagsspecifika regelverk. CO 2-utsläpp från nya fordon (väg, EU) Vägavgifter/kilometerskatter (väg, EU) Godskorridorer (järnväg, EU) Driftskompatibilitet (järnväg, EU) Energiprestanda fartyg (sjöfart IMO) Energiprestanda flygplan (luftfart, ICAO) CORSIA (luftfart, ICAO) 2017 ändrades avtalet mellan Sverige och Norge till följd av Sveriges initiativ genom den svenska energiöverenskommelsen till en ambitionshöjning inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden till 18 TWh ny förnybar el till 2030. Det bidrar även till att ställa om transportsektorn i stort, till uppfyllelse av energieffektiviseringsdirektivet och till en ökad andel användning av förnybar energi. Genomförandeprojektet engagerar ett stort antal offentliga aktörer och små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten. Vad behövs för att handeln med utsläppsrätter ska fungera? Hur kan systemet blir mer pådrivande för klimatomställningen?

fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. ”Rejlers” svenska OS-hopp uppmärksammas även i Norge. Kanotisten Petter Menning energikartläggare. Nu blir EU:s energieffektiviseringsdirektiv verklighet. Energieffektiviseringsdirektivet – beslut maj 2018? • ”Governance” Deltagare: 12 000 anläggningar inom EU, Norge, Island och Lichtenstein.
Enskede stockholm map

• Amber lanserar autonoma nivå 4 bilar i Eindhoven. Norge. Direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet DIRECTIVE 2012/27/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives (..) EØS-notat | 28.05.2019 Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC Direktiv om endring av energieffektiviseringsdirektivet. Status Endringene til direktivet ble vedtatt 11.desember 2018 og publisert i Official journal 21. desember Mandatory energy efficiency measures will lead to lower power demand and lower prices, which in turn will offset the energy efficiency incentives.

Box 310. 63 104 Eskilstuna.
Mi vida dc

carl august ehrensvärd
tpms däcktrycksensor
använd en av dina andra enheter som är inloggad på icloud till att godkänna denna mac
vilken bil har billigast reservdelar
coco chanel

Kalender- Hur bygger vi klimatsmart och kostnadseffektivt i trä?

Regjeringen har konkludert med at Energieffektiviseringsdirektivet skal innlemmes i EØS-avtalen med nødvendige tilpasninger. I tråd med dette drøftes tilpasninger i direktivteksten både med EFTA-partnere og EU-Kommisjonen.

Energieffektivisering och dess påverkan på elanvändningen

Regjeringen har somlet med å få på plass et effektivt virkemiddel, mener Kai Reaver i Norske arkitekters landsforbund (NAL). – I stedet for å bare sette i gang da det kom god politikk fra EU, har man brukt flere år på saksgangen. energieffektiviseringsdirektivet i EED Definition av högeffektiv kraftvärme från kraftvärmedirektivet finns kvar Nationell potentialbedömning av kraftvärme (och fjärrvärme och fjärrkyla) ska göras Inför nyinvesteringar i nya elproduktions- och fjärrvärmeproduktionsanläggningar >20 MW ska en kostnads-nyttoanalys av att bygga analysera och föreslå eventuella justeringar av kvotpliktskurvan som behöver göras för att Sverige ska uppfylla åtagandet gentemot Norge i traktatet om en gemensam elcertifikatmarknad, identifiera och bedöma risker som kan leda till att utbyggnadstakten av förnybar elproduktion inte utvecklas som förväntat till 2020, Allt mer kritik riktas mot EU:s detaljstyrning – så även på fastighetsområdet. Här fattas beslut som kan få stora och kostsamma konsekvenser för branschen. Följ med när den europeiska fastighetsorganisationen EPF sammanträder i Bryssel. På agendan denna gång – stoppa kraven på individuell mätning och debitering. Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad.

Andelen fornybar energi beregnes til å bli 73 prosent i 2020, godt over Norges mål på 67,5 prosent . This report gives a short overview of the EU’s Energy Efficiency Directive (EU, 2012; herein referred to as EED) and presents estimates of some of the consequences of implementing the directive in Norway. A key aim of the EED is to contribute to the overall goal of 20 per cent energy savings in the EU by 2020.