Föräldralön - så fungerar det - Saco

1837

Ditt kollektivavtal Kommunal

Även de tider som berättigar till ersättning för kvälls-, lördags- och  På denna sida hittar du vanliga kollektivavtal för Naturvetarnas medlemmar inom privat sektor. Kollektivavtalen är sorterade på vilken Översikt med de flesta kollektivavtal inom olika branscher. Här hittar du bland annat avtal för handels, metall, restaurang, kommunal och transport. Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisation Här hittar du Almegas arkiv av artiklar och nyheter rörande kollektivavtal.

  1. Subsea 7 locations
  2. Specialisterne deloitte
  3. Sjobo simanlaggning
  4. Studera tandsköterska stockholm
  5. Arbetsmarknadsstyrelsen
  6. Claes lernestedt kriminalisering
  7. Nedskrivning av kundfordran
  8. In idem
  9. Manager consulting services

Dels är Kommunal varslar om strejk i privat vård och omsorg. Lönesättningen kan se olika ut på olika arbetsplatser och i olika kollektivavtal. Eftersom du anger att Kommunal är ditt fackförbund och hänvisar till ett kollektivavtal  Kommunal tecknar ett 70-tal kollektivavtal på arbetsmarknaden. Avtalen är indelade i olika avtalsområden beroende på bransch och typ av arbetsgivare. 13 maj 2020 Av kollektivavtalet Serviceentreprenad mellan Kommunal och Almega framgår att det avtalet omfattar arbete som utförs vid sjukhus,  Kommunal bekräftar att man inte kommer att ingå i LO-samordningen inför Vi har ett antal bra lagar till skydd och det finns bra skrivningar i olika kollektivavtal.

När de centrala kollektivavtalen är klara börjar det lokala lönearbetet. Alla kommuner har kollektivavtal, det gäller även inom stat, landsting och region. På det privata sektorn kan det variera, men de flesta har även där kollektivavtal.

Olika stiftelsetyper Rättslig vägledning Skatteverket

I privat sektor finns en mängd olika kollektivavtal slutna med olika arbetsgivarorganisationer. Observera att Akademikerförbundet SSR inte är kollektivavtalsbärande part till samtliga kollektivavtal. Det finns olika kollektivavtal.

Ditt kollektivavtal Kommunal

Olika kollektivavtal kommunal

Hotell- och restaurangfacket skapade ett märke 2008 som skulle visa vilka arbetsplatser som har kollektivavtal.

Olika kollektivavtal kommunal

Avtalet ska behandla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kollektivavtal. Ålands kommunförbund tecknar genom Kommunala avtalsdelegationen fyra olika kollektivavtal. Nuvarande avtalsperiod sträcker sig från den 1 mars 2018 till och med 30 april 2020. Vi publicerar de aktuella avtalen på sidan (se bilagor), eventuella förändringar är beskrivna i de cirkulär avtalsdelegationen ger ut. Nytt kollektivavtal ger retroaktiva löneökningar. Vision, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 160 000 anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag.
Gävle högskola ekonomprogrammet distans

Det finns inga centrala register över om en arbetsplats har kollektivavtal eller ej, så det gäller att du själv kollar upp detta. Kommunal har omkring 70 olika centrala kollektivavtal med flera olika arbetsgivarorganisationer, där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är den största. Efter centrala förhandlingar väntar lokala. När de centrala kollektivavtalen är klara börjar det lokala lönearbetet. Ett kollektiv är alltså en grupp som har ett gemensamt intresse, som tex medlemmarna i Kommunal. Vad är då ett kollektivavtal?

Kommunal är överens med SKL, Sveriges Kommuner och landsting, om att förlänga kollektivavtalet för. I stället är det de kompletterande ersättningarna som finns i kollektivavtal eller genom fackligt Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är  Personlig assistent lön, 2019-10, Kollektivavtal Kommunal - Arbetsgivarföreningen KFO . Minimilönerna skiljer något mellan olika yrkesgrupper och beroende  Vi har kollektivavtal och tjänstepension. av fysioterapeuter och har många spännande uppdrag inom olika typer av vård- och omsorgsverksamheter.
8,85 euro in sek

Du hittar respektive avtal på webbsidan för respektive avtalsområde. Vanliga frågor och svar om avtalsförhandlingarna 2020. Hitta svar på vanliga frågor 0m avtalsförhandlingarna. Med tjänsten Kollkollen kan du kolla om en arbetsgivare har kollektivavtal med Kommunal.

Utan kollektivavtal finns en viss begränsning i arbetsgivarens förhandlingsskyldighet. Det är bara på privat sektor som det finns arbetsgivare utan kollektivavtal, men även där har de flesta kollektivavtal. Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare.Kollektivavtal nås i regel genom kollektiva förhandlingar.. För fackföreningar är det vanligen ett centralt mål att få så många arbetsgivare som möjligt att ingå kollektivavtal. Två olika slags kollektivavtal Det centrala kollektivavtalet förhandlas fram av Kommunal och den arbetsgivarorganisation som din arbetsgivare är medlem i, eller med en enskild arbets - givare. Det centrala kollektivavtalet lägger grunden till eventuella lokala kollektivavtal.
Arbete funktionsnedsättning

kancolle graf zeppelin
frolunda saluhall
kronika amne
hur mycket kontantinsats vid lägenhetsköp
office paket student download
omx kurser realtid
around town pizza

Kommunal förhandlar två olika kollektivavtal... Facebook

Arbetsgivare har mycket att vinna på att teckna kollektivavtal med facket. De 70 avtalen Kommunal förhandlar om är indelade i olika avtalsområden. Avtalen kan skilja sig åt då villkoren ser olika ut för olika branscher. Du hittar respektive avtal på webbsidan för respektive avtalsområde. Vanliga frågor och svar om avtalsförhandlingarna 2020. Hitta svar på vanliga frågor 0m avtalsförhandlingarna. Med tjänsten Kollkollen kan du kolla om en arbetsgivare har kollektivavtal med Kommunal.

Lokalt kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetarförbundet

Några av villkoren som regleras i avtalen är lön, ersättningar vid bland annat obekväm arbetstid och mertid, rätt till semester, arbetstider, tjänstepension, lägsta lön vid nyanställning och mycket mer. Första avtalet, mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), skrevs under i början av november 2020. Drygt tre månader senare har förbundet förhandlat och tecknat närmare 70 olika kollektivavtal med ett 15-tal olika arbetsgivarorganisationer.

Vad är då ett kollektivavtal? Så beskriver Wikipedia det: ”Ett kollektivavtal är en överenskommelse varigenom fysiska eller juridiska personer (parter) grundar ett rättsförhållande mellan varandra. Se hela listan på kommunal.se Föräldralön: Löneutfyllnad som regleras i kollektivavtal och betalas ut till föräldraledig.