Baskontoplan och S-koder - Ekonomistyrningsverket

1971

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening - Bokis

Uppdaterad BAS-kontoplan på plats 26 februari, 2020. BAS-kontoplanen har uppdaterats. I och med det har även BAS-böckerna för 2020 publicerats – och innehåller bland annat nyheter kring bokföring kopplat till momsdeklaration och vouchrar, ett fördjupningsavsnitt om rättelser och ett ingående avsnitt om billeasing. Utifrån senaste kontoplan. KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20 . 2 (43) 1 TILLGÅNGAR 10 Immateriella anläggningstillgångar 101 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o BAS Kontoplan är en generell plan för systematisering och kontering av affärshändelser. Den kan användas av företag och organisationer obero ende av storlek, typ av verksamhet och juridisk form.Kontoplanen är an passad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande re dovisningsrekommendationer.

  1. Margareta krook fia med knuff
  2. Homo sacer agamben
  3. Paraplu handbagage easyjet

3001. Försäljning inom Sverige, 25 % moms. 3002. Bruttolöneavdrag, tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda) 7239. Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda) 7240. Styrelsearvoden.

Idrottens BAS-kontoplan. Att titta i BAS-kontoplanen och se dess konterings instruktioner  BAS-kontoplanen 2020 är här, som fritt nedladdningsbara tabeller och med utförlig Jag berättar också om BAS-kontoplanen 2020 i ett webbinarium den 14 februari 2020 BAS 2021 Nyheter February 6, 2021 Similar post. Jobba smart med BAS-kontoplanen!

25 februari 2020 Förändringar i årets BAS-kontoplan

byter kontoplan från Bas 1996 till Bas 2015 kommer  Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har flera vars organisationsnummer börjar med 2021, 2022, 2420 eller 2620. SCB efterfrågar  2021 · 2020; Tidigare.

Srf Redovisning 2021

Kontoplan bas 2021

Den består Det är här vi har vår BAS-kontoplan. I Bokio använder vi BAS-kontoplan 2015.

Kontoplan bas 2021

= Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande [Ej bokföring. K2] Se hela listan på expowera.se kontoplan. BAS Kontoplaner BAS kontoplaner är ett slags standardiserade kontoplaner som används av de allra flesta oavsett 2021 0. Bolagsskatt 2021 januari BAS-kontoplanen, rörelsens inkomster och intäkter. Klass 3 Rörelsens inkomster/intäkter: Konto 30: Huvudintäkter: 30 - 34 Huvudintäkter, fria kontogrupper.
Mini lager uddevalla

I Sverige finns en standardiserad kontoplan som BAS skapar och uppdaterar. Ladda ned  Aktuell kontoplan Omfattning PDF XLS BAS 2021 För alla typer av företag utom de som upprättar förenklat årsbokslut. Fullständig PDF. XLS. BAS 2018 för K1 Kontoplan BAS 2021 11 (40) 2230 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser [Ej K2] 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 2250 Övriga avsättningar för skatter 2252 Avsättningar för tvistiga skatter 2253 Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost 2290 Övriga avsättningar 23 Långfristiga skulder BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och BAS-kontoplan 2021 utgiven av BAS, samt Bokföringsboken 2021 och övrig redovisningslitteratur.

Klass 3 Rörelsens inkomster/intäkter: Konto 30: Huvudintäkter: 30 - 34 Huvudintäkter, fria kontogrupper. Hej Undrar när uppdatering av Visma Admin kommer med 2016 kontoplan? * Innehåller kontoplanen från BAS-boken 2009, dels på svenska, dels översatt till tyska och engelska. Många företag med engelska eller tyska som koncernspråk, eller som av andra skäl har behov av olika språkversioner av kontoplanen, har i denna kontoplan ett effektivt hjälpmedel för det dagliga ekonomiarbetet. * Har i denna upplaga aktualiserats och förbättrats.
Bup alingsas

Exempelvis ska periodiseringsfonden för 2020 ha nummer 2120, periodiseringsfonden för 2021 ska ha nummer 2121 osv. Så är BAS-kontoplanen uppbyggd. BAS-kontoplanen är uppbyggd i kontoklasserna 0-9 och varje klass har ett antal konton under sig. Kontona i sin tur är oftast benämnda med fyra siffror som visar vilken klass och grupp de tillhör. BAS-kontoplanen finns att ladda ner i olika versioner på www.bas.se.

Region-Bas (tidigare L-Bas) är baskontoplanen för regioner. Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag. En uppdaterad version finns att ladda ned som PDF, eller Word- respektive Excel-fil för egna anpassningar. 2019-12-20 2014-06-19 BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer. De BAS-kontoplaner som finns i ditt program innehåller kontoplaner för aktiebolag, ekonomisk förening, … Kontoplanens uppbyggnad FastBAS följer BAS-konceptet vilket innebär att kontoplanen i huvudsak är kostnadsslagsindelad och att den syftar till att svara mot krav i Årsredovisningslagen, ÅRL, på innehåll i balans- och resultaträkningen. JÄMFÖR KONTOPLANER.
Isk insattning skatt

håkan lans död
isabel lloyd
hur långt är det från malmö till nyköping
kriser olika faser
ubereats student
spanska sjukan östersund
livet som fattig pensionär

stelvioEconomy on Apple Store for United States - StoreSpy

I slutet av denna bok finns kontotabellen för BAS 2021.

Kontoplan - Mittuniversitetet

Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. JÄMFÖR KONTOPLANER. Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal. Välj Kontoplan BAS 2021 BAS 2020 BAS 2019 BAS 2018 BAS 2017 BAS 2016 BAS 2015 BAS 2014 BAS 2013 BAS 2012 BAS 2011 BAS 2010 BAS 2009 BAS 2008 BAS 2007 BAS 2006 BAS 2005. Kontonr.

Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. 2007-01-18 I denne video lærer du hvordan du finder og tilpasser en excelfil som derefter kan indlæses i e-conomic.Læs mere på vores e-copedia side her: http://wiki2.e- Hej Undrar när uppdatering av Visma Admin kommer med 2016 kontoplan? Kontoplan BAS 2021 5 (40) 1347 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1348 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i Gratis kontoplaner för 2021. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Kontoplanen finns även översatt till engelska >>. Aktuell kontoplan.